Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးလိူဝ်ထႅင်ႈ 3 ပုၼ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် သေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးလိူဝ်ထႅင်ႈ 3 ပုၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵိၼ်းၸႂ်။

လိၵ်ႈတႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၵႃးၼႆ သဵင်ႈပဵၼ် 4 သႅၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ၵူၺ်း။ပေႃးဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ရူတ်ႉၵႃးဝႆႉသမ်ႉ ၵႆႉၺႃးၸုမ်းပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ် တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းထႅင်ႈ။ၶဝ်ယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လႆႈပၼ် ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 ၼၼ်ႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ရူတ်ႉ3လေႃႉ ၼိုင်ႈလမ်း ပေႃးတေႃႇဢႃယုဝႂ်မၼ်း လႆႈသဵင်ႈ 13,000 ပျႃးၵူၺ်းသေ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 43,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ  ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႄႇတဵၵ်းၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း မၢင်တီႈပၢႆၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ် ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO လူင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁိူၼ်းလႂ်မီးထေႃႈ ၊ ရူတ်ႉၵႃး ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တၵ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉသႅၼ်၊ သႅၼ်ပၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမီးရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၵဵပ်းၶဝ်ႈသၢၼ် 16 ပႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း