Tuesday, October 3, 2023

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ IPDF ၸတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လႄႈ ပွႆးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ IPDF ၸတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် လႄႈ ပွႆးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်။

Photo : ႁၢင်ႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ IPDF ၸတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လႄႈ ပွႆးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း IPDF မၢႆ P3 – 1009 ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉမႃး တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းပႃးပွႆးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ၼႆ ၸုမ်း IPDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ဝၼ်းထီႉ 11 လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီၶွင်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉ IPDF မၢႆ P3 – 1009 ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပွႆးလူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တွၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶဝ်ပႃး ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ၼႂ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီၶွင်ၸုမ်း IPDF မၢႆ P3 – 1009 ၼႆႉ ယူႇတီႈ NUG ၵေႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယွင်ႈယေႃးသူင်ႇပၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈပၼ်သူး ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းCDM သေ မႃးၶဝ်ႈႁဵတ်းလုၵ်ႈၸုမ်း PDF ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇလဵင်ႉလူၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ  PDF တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်း ( ဖောင်တော်ဉီးဗုဒ္ဓပူဇနိယ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။ တႃႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2023 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ မီးဝႆႉ လၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ IPDF ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၊ IFDM ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လႄႈ IWU ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၢင်းယိင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း