Sunday, June 16, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ပိုတ်ႇယဝ်ႉ  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ တီႈတၢင်းၽႄ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵေးသီး - မိူင်းၼွင် - လၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈတၢင်းၽႄ မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ – ၵေးသီး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိုတ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁၼ်ၵႂႃႇမႃး မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်သင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၸွင်ႇတေၸႅတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ။ ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးတင်ႈတႄႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈၼႃႇ ၸင်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။  

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉၵႅမ်ၽူႈ ၵွၼ်းတိူင်း သိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၶၢႆႉလႅၵ်ႈပူတ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၼႆၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸေႃႇ ၸေႃႇၼၢႆႇ (ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း တိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ၼႆႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇယၼ်ႇၵုင်ႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးပုတ်ႈမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႇၵူဝ်ႇဝုၼ်း ၶိင်းၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ပျူႇႁႃႇမူး ၵုၼ်ႁဵင်မႃး။ တီႈတႄႇမႃး တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၼွင် – ၵေးသီးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ယင်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်ၶႃႈလူး။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁိုင်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်- မိူင်းသူႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် 81 လၵ်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် – ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 – 6 ၸူဝ်ႈမူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင် – လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ် – မိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၵႆ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉသမ်ႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – ဝၢၼ်ႈၸိင်း ထိုင်ၵုၼ်ႁဵင် ၵမ်ႈသိုဝ်ႈတႄႉ တေၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တေပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း