Thursday, July 18, 2024

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (TBP) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ် လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP – Temporary Border Pass) တီႈၽၵ်းတူလူင်ႁေႃၶမ်း(နန်းတော်ဂိတ်)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း (မန်ဝိန်းဂိတ်) လႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူဂိတ်) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (မူႇၸေႊ – ၸေႊၵဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႄႇႁဵတ်းပၼ် TBP ယဝ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း TBP တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 4/9/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈတႄႉဢေႃႈ ၶဝ်တႄႇႁဵတ်းပၼ်တႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ် ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၸိူဝ်းမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၵၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ လႆႈ ပၼ် ၵႃႈႁဵတ်း 1 ၵေႃႉ 1,000 ပျႃး ဢမ်ႇၼၼ်ႉ 1,500 ပျႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈပၼ် 2,000 ပျႃးၼႆၵေႃႈမီးၼႆ ၶႃႈ ဝႃႇ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈပၼ် 1,500 ပျႃးၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) ၼႆႉ တေမီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း တေမီးဢႃယု 7 ဝၼ်း 6 ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (မူႇၸေႊ – ၸေႊၵဝ်ႇ) ၼႆႉ တေပိုတ်ႇဝႆႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင်၊ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း။ ၽၵ်းတူ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသမ်ႉ တေပဵၼ်ၽၵ်းတူ လူင်တင်း ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 6 လေႃး ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၶဝ် ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၼႆႉ 1 ၵေႃႉ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်း ဝႂ် TBP ၼႆ လႆႈပၼ် 1,500 ပျႃး။ ၽၵ်းတူလူင်၊ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇ 6:30 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင် 8:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ဝႂ်ၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉထိုင် ၽႅဝ်ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်ၼႆႉ တေမီးဢႃယုမၼ်း ႁိုင် 7 ဝၼ်း 6 ၶိုၼ်း” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်တုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လႆႈတီႈၽၵ်းတူလူင်၊ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း