Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝႃႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးၽြႃး  

Must read

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်  ပွႆးၽြႃးၸၢမ် ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ ။

 

- Subscription -

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်းၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တေၸတ်းပွႆႈၶိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးမႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း (PNO/PNA) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပွႆးၽြႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းပွႆးၼၼ်ႉ PNO ၶဝ်တေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ်ၼႆသေၶဝ်ယွၼ်းၵဵပ်းၵႃႈပႂ်ႉယၢမ်း  ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼွင်ႁၢႆးယႃႈပုၼ်ႉတႄႉ တႄႇၵဵပ်းယူႇယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ တၢင်းႁဝ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေထိုင်ယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵမ်ႈၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆးလႆႈငိုၼ်းဢမ်ႇမီး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း (PNO/PNA) သမ်ႉ ယွၼ်းငိုၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ။

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃး ယၢပ်ႇၸႂ်တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ဝႆႉယူႇၸဵမ်ပိုင်းယဝ်ႉၼႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉတဵၵ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ ၵူဝ်ၺႃးၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းဝႃႈသင်ၶဝ် ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈပၼ်။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈပၼ် ၵႃႈပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေပွၵ်ႈ။ ၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ပွႆးၽြႃးႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢဝ်လွင်ႈပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်း PNO သမ်ႉ ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းလႂ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူဝ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၊ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼွင်လႄႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ထႅင်ႈၵူၺ်း ယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆယႃၶဝ် လၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း PNO ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇႁတ်းတွပ်ႇပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်း ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 11 မႂ်ႇ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်  ။

ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼွင်သၽႃႇဝ ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးမီးၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵူႈပီလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼမ်သုတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း