Thursday, July 25, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼႃးၵွင်းမူး ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ၊ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆ၊ ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူးၸႄႈဝဵင်မိူင်းတူၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼႆႉဢေႃႈ ။ တၢင်းၶဝ် ယူႇ ၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၼမ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းႁၢင်ႇၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းယူႇၼမ် ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်လီလီ။ ၸူၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်း ၵူၼ်းယူႇ ႁိမ်းႁွမ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်သေယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဢၢင်ႈမႃးၸွႆႈ ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆတင်းသွင် ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇယိုဝ်းပႃး ၼၢင်းယိင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ပႃႈၼူႉ ဢႃယု 49 ပီ၊ ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 39 ပီ ၊ ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ဢႃယု 16 ပီ ယူႇထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။ လိူဝ်သေ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈႁၢႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ  ပလိၵ်ႈၶဝ် လူင်းထတ်းတူၺ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈၵႂႃႇပႃးၸွၵ်းငိုၼ်းၸွၵ်းၶမ်ႈၶဝ်ၼႆဢေႃႈ တေပႃးၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တေႉတေႉတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉၽၢတ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇႁိုင်ၼႃယဝ်ႉ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူးၼႆႉ မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ။ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ လီယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၶႅၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းယဝ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း