Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၼွင် 2 ၵေႃႉ သိုပ်ႇၵုမ်းဝႆႉပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်

Must read

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆယႃႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ႁၼ်လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃႈမႄႈၶဝ်တႄႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ တီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လွတ်ႈမႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းတွပ်ႇသင် ၶဝ်ၵူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်လႆႈ ။ၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၵုမ်းၶင် လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးငၢႆႈငၢႆႈ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းဝႃႈၸၢႆး ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႆႉလႄႇၺွပ်းၵႂႃႇၶင်ဢေႃႈ ။ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တဵၵ်းၶဝ်ႈၺွပ်းၵႂႃႇဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈယိင်း ဢႃယု 18 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 15 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈလၢင်းတႄႉ ထုၵ်ႇပွႆႇလွတ်ႈမႃးသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈၺႃးၶင်ဝႆႉတီႈလႂ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း