Friday, December 1, 2023

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၵႃးလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလမ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး တီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းလၵ်ႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းလၵ်းၵႃး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး ပဵၼ်ၽူႈ ၸၢႆး မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၶဝ်တၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ တီႉလႆႈ တူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ပၢႆႈလွတ်ႈ ၵေႃႉ 1 ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႈတီႈၶႅၼ်ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းလၵ်းၵႃး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵႃးဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း Crown သီၶၢဝ် ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၸူၼ်ၵၼ်ၼမ်လိူင်ႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ /ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လမ်းတီႉလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇသူႈမီး။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း ၵွင်ႈယၢဝ်း 1 လဝ်း ၶီႇၵႃး Mark II လမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း