Friday, December 1, 2023

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်မၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။

ဝၼ်းတီႈ 21-22/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်၊ ၸေႊ လၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃး တေပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း ၼၢင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22 သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇလႄႈ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ 5-6 ၵေႃႉ။ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉသၢႆးၶၢဝ်၊ ဝတ်ႉ ဝဵင်းၼၢင်းထႅင်ႈ တင်းမူတ်း မီး 12 ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်ႈ တေပၢႆႈမႃးထႅင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵၢင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ မၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း၊ မၢၼ်ႈမႆႉသၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပၢႆႈမူတ်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း 346 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈ ၼိမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆ။ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈထမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉမူၵ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။

“သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃး ၶွၼ်ႈတုမ် ယူႇတီႈလဵဝ်ၵၼ် တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတေမႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်း ငိုၼ်းတွင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေငၢႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ဢၼ်မႃးမူၵ်းယူႇၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶၵူၺ်း သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵႆဝၢၼ်ႈၵႆ ဝဵင်း ၵႆၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်တေၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းတႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၼင်ႈၵျွင်းလွႆသူးတွင်း 1 တူၼ်၊ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵၢင် 1 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ လူႉၵွႆၸွမ်း 2 လင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵျွင်းလွႆသူးတွင်းထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လွင်ႈသိုၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ (Curfew) ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၶႃႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:08 မူင်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢမ်ၶႃႈဝႃႈ သူဢမ်ႇႁူႉႁႃႉ မီး Curfew ၼႆ ၶႃႈတွပ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ႁူႉဢိူဝ်ႈ ယွၼ်ႉႁူႉသေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်ၸင်ႇပွႆႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပိၵ်ႉ ။ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ Curfew ၸိူင်ႉၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း (Curfew) ၼႆႉ – ႁၢမ်ႈသူၼ်းတုမ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ႁၢမ်ႈ ၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း