Saturday, December 2, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 23-24/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်းတႄႉ  ပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူဝ်ႈသိုၼ်းတင်း မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သၢႆငၢႆႈငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်သမ်ႉ ထွႆ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ် ၵူဝ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ မႆႈၸႂ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၸင်ႇၼႅတ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21-22 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်းဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၸေႊလၢၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈမႃးၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈထမ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ မီးမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 6-7 လင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇပွၵ်ႈမႃးၶႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလွႆ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈ။ မၢၼ်ႈထမ်ႈၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 20 လင်။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈၵၢင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ မၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၵတ်း၊ မၢၼ်ႈမႆႉ သၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပၢႆႈမူတ်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်း 346 ၵေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈၼိမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လွင်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 17 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ သဵင်ၵွင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးတႅၵ်ႇထပ်း ၵၼ်ၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်းၵေႃႈ တႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA
Photo by – PSLF/TNLA – ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း တင်းမူတ်းပဵၼ် 3 ဢွင်ႈတီႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း 3 ဢွင်ႈတီႈၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 တင်း ၶမယ 419 ၊ ၸၵၶ 17 ၊ ၶမယ 577 ၊ ယမၶ 45 လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ သိမ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/9/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး မီး 55 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း