Friday, December 1, 2023

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပၢႆႉမိူင်းယူႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၽႃပႅၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇ SSPP မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၾၢႆႇ TNLA သမ်ႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႃႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇလႂ်ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾၢႆႇ SSPP တႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈမႆႈၸႂ်သင် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 1 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇ TNLA တႄႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈၶေႃႈမုလ်းမၼ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ဢိုမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ငႃ ၵၼ်ဝႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 20 ဝႃးၼႆႉၵူၺ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်တႃႉႁူဝ်ႇပလၢင်ႇ (မၢႆႇဢွင်ႇမိူင်း) ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈ တပ်ႉၵွင် 876 ႁူမ်ႈႁႅင်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉသေ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း သၢႆသိုၵ်း SSPP တပ်ႉၵွင် 816 သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“ယွၼ်ႉဝႃႈ သၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၵႃလႅင်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းယူႉ တေမုင်ႈၸူးတၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်သမ်ႉမႃးလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၽႃပႅၼ်ႈသေ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉသမ်ႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်း SSPP ၶိုၼ်ႈမႃး ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း မၢႆၵႂၢမ်းတႄႉ သိုၵ်း TNLA ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် SSPP ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉထႅင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းတင်း SSPP တႄႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ပွတ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တင်း သွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉတေၶိုင်ႁႃလၢႆးတင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၼ်ႁႃၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉတင်းတႂ်ႈ ၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႄႉ မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၸွမ်းလီလီလႄႈ။ လွင်ႈတေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်တႄႉ မၼ်းတေပဵၼ်တီႈၸၼ်ႉတင်းတႂ်ႈၼင်ႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ် ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်း FPNCC ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ၼင်ႇၵၼ်။ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ပဵၼ် သိုၵ်း SSPP ၊ မိူင်းလႃး NDAA ၊ ဝႃႉ UWSA ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၶၢင် KIA ၊ လွႆတဢၢင်း TNLA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်း သိုၵ်း TNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း