Saturday, December 2, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇမူဝ်ႈတွင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမႆႉသၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းၸွႆႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁိမ်းလွႆၼမ်ႉၵတ်းတင်း လွႆမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် သၢႆသိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၵျွင်းမႆႉသၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ တၢင်းႁိမ်းလွႆၼမ်ႉ ၵတ်းလႄႈ လွႆမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် လုၵ်ႉတၢင်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း)လႄႈ တီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵွင်းမူး ၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ သေ ဢဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ 10 သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉမႃး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼင်လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ သဵင်မၼ်းႁႅင်းၼႃႇ။ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈၶႃႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၼႆႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ထွမ်ႇၸွမ်းသဵင်မၢၵ်ႇ လူင်ၶဝ် ၵူႈၵမ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼႆဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းလွႆၼမ်ႉလိူင် – မၢင်းႁၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမူဝ်ႈတွင်း တၢင်းၾၢႆႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်း TNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင်လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 25 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸၵၶ 17 ၶမယ 574 – 577 ၊ ယမၶ 45 လႄႈ ႁူမ်ႈ တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်း TNLA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၶမယ 123 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်း တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၸွႆႈ ၸူးဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း