Wednesday, June 19, 2024

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း တီႈႁိမ်း ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈဢၼ်မၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢႆ 45 ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းလႄႈ ယဵပ်ႇၺႃးၼႆဢေႃႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၶႃမၼ်းပုတ်းၵႂႃႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ ဢႃယု 42 ပီ ယူႇ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵဝ်ႇႁႃႉဢၼ်မႂ်ႇ။တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵုင်းၺွင်ႇ(ညောင်ပင်ကုန်း)ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းပဵၼ်တီႈယူႇသိုၵ်းၶဝ်ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸမ်။ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၶိူင်ႈမဵတ်ႇမၢႆဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈသေဢၼ်ဢၼ် မႃးၾၢင်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉယူႇ မၼ်းမီးၽေးမၢၵ်ႇမႅင်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇသွင်တူဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတႃ တီႈ တိၼ် ဝူဝ်းဢွၼ်ႇသွင်တူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  သိုၵ်း SSPP လႄႈ  TNLA ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇသိူဝ်းသႃႇၸႂ်။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ Geneva Convention တႄႉမီးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းတီႈႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢမ်ႈၶဝ်ႈယူႇ တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း