Friday, June 14, 2024

တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ 50 ပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ပၢႆႈမႃးၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵျွင်းသၢႆးၶၢဝ် 10 ပၢႆ။ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်း ၵိုတ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးတႄႉ ၵိုတ်းဢိတ်းဢွတ်းယူႇ မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေၵေႃႉၵေႃႈမီးယူႇ ပေႃးဢမ်ႇပႂ်ႉလႃးလႃးၸိုင် ၵူဝ်ၵူၼ်း မႃးသွၵ်ႈယႃႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈ ၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-21/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ပၢင်ႇဢိူင်ႇၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 340 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း