Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 54...

SNDP ဝႃႈ လီထတ်းထွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၵွၼ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႈတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2021 ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ...

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ႁၢင်ပီ 2020 မႃး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး 1,080 ပၢႆ

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢေႇလူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ 2 ဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်ၸႄႈဝဵင်း လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 950 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 956 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 -  13 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႊ ပီ 2020 မႃးတေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 940 ပၢႆ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ   ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉမီး 1000  ႁၢၼ်ႉပၢႆ ပၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/12/2020 မႃး။    ဢူးၼေႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈ ၶႂၢင်ႉပၼ်ၵူၼ်း မႃး ၼင်ႈၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 740 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်း တႆးသၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749...

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 10 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 50 ၵေႃႉသေ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမီးထိုင် 740 ပၢႆ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းပွတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ မီး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း တိတ်းတေႃႇ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃး...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉ႞ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈထိုင် 100 ပၢႆ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် မီးထိုင် 104 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 104...

Latest news

- Advertisement -spot_img