Wednesday, April 24, 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ 2

Must read

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵုမ်းၶင်တူဝ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးၵုမ်းႁွင်ႉတူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉ  ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်မၼ်းမီးတီႈလႂ်ယင်း ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸွမ်ၽွင်းလူင် ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၵုမ်းဝႆႉတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၸွပ်ႇ တူၺ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၸင်ႇပွႆႇတူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း  ။

 ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸႄႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ၊ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈ/ယေး တိုၵ်ႉ သွၵ်ႈႁႃ  တႃႇၵုမ်းႁွင်ႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈၼမ်း NLD ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉတႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း  ။  

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊လၢႆလၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃးတင်းၼမ် ၊ ၵိုတ်းလိူဝ်ပလိၵ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၺ်း ။

ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶိုၼ်းၸုမ်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်းႁွတ်ႈထိုင်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းပႆႇထိုင်ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လိူဝ်ၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမ်ႇယွမ်း ၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း