Saturday, July 20, 2024

SNDP ဝႃႈ လီထတ်းထွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၵွၼ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇ

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႈတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2021 ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ မီးၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၶႅပ်း၊လွင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ပဝ်ႇဢၼ်ၽၢင်းၵေႃႈမီးၼမ်။ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸလၢင်းတၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ႁႅင်း ၸိူင်ႉ ၼၼ်ၼႆႉထုၵ်ႇလီၶိုၼ်းမေးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလီလီယဝ်ႉ  ၸင်ႇတေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆ မၼ်းတေတိူဝ်း ၶႅမ်ႉ  ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ – “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ပီ 2020 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊ ဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႆသေ ယူႇတီႈ SNDP လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၽွင်းၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ႇလိပ်ႈၽၢင်း၊ ဢၢမ်ႇတြႃး မီးၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ၼပ်ႉလၢၼ်ႉၼႆသေ မီးလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ႁႂ်ႈထတ်းသၢင်ပၼ်ၶိုၼ်းတင်းၼမ်။   

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉသေ ၸင်ႇထုၵ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉမႃး လႆႈၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ  ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ လိူၼ် February ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းတေလႆႈမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး  မီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 29ၵေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်26ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ24 ၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 35ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတၢင်ႇပႃႇတီႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသုၼ်ႇတူဝ် တင်းမူတ်းမီး140ၵေႃႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း