Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူင်းတႆး ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 200 ပၢႆ

Must read

  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၺႃးတီႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီး 240 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈပၢင်လူင် လွႆလႅမ် ဝၼ်းတီႈ 8/3/2021

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 14/3/2021 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လမ်းတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 42 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း တႆး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၺႃးတီႉ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 243 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမၢႆမီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးတီႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း ႁၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈ ၼႄၵၼ် တီႈလႆႈၵဵပ်းဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၵႂႃႇ 243 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ။ ဢၼ်တီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း  ၺႃး တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်း မူတ်း 12 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၵမ်ႈၼမ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမၢႆမီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵၢတ်ႇလေႃႉၵေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃ  ။

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းသုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း 100 ပၢႆ။  ၵမ်ႈၼမ်ယိုဝ်းတီႈႁူဝ်လႄႈတီႈပုမ်။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉသၢႆၼႅင်ႈ ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉဝႆႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း