Thursday, June 20, 2024

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ  ၺႃးတီႉတီႈတႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ

ပလိၵ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈတိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တီႉလႆႈပႃး ဢူးယႄးလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။

- Subscription -

တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 6 ဝၼ်းၼႆႉ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၺႃးတီႉ  ပဵၼ်ၵမ်းတီႈ 3။

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၼႆႉ  သိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး။   ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး သိူင်ႇတူဝ်သွၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႆႉၵႆႉတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ႁဵတ်း CDM (သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးတီႉ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၶွတ်ႇၽွၼ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉတႃႇသေႇ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ လမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း၊ ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း