Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ဝႆးဝႆး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ငဝ်ႈငုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။

လုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ   ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိၵ်ႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၵႂႃႇၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၸင်ႇပွႆႇပၼ်။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႇဢိၵ်ႇ ၽူႈတႅၼ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁွင်ႉထိုင်ႁိူၼ်းၵူႈၵေႃႉၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႉတပ်ႉသေ  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၸင်ႇၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။  

“ ၵမ်ႈၼမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ၶဝ်ပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၶဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးႁွင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၼႆ ၶဝ်ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵူႈတီႈ ပေႃးဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ပၼ်ၶဝ်။ ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈဝႆႉၵေႃႉတီႈတီႈၶႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်။ ”-  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၶင်သေ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ၵေႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၸီႉၸမ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ  လွင်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးမိူင်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁၢင်ႈၸႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ထုၵ်ႉတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း။ ႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020၊ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။

ပႃးၸဵမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်း ၵျပၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈပၢႆႇပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း