Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး 1,080 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢေႇလူင်း။

Photo Credit to MOHS

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ လုၵ်ႉတၢင်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈမႃး  ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,083 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 950 ၵေႃႉ  ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်တီႈ သုတ်း ပဵၼ်တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း   ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်း ၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်း မိူင်းတႆး  ။

  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 551 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 452 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း