Sunday, May 26, 2024

NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမႃးမိူင်းတႆးတႃႇႁူပ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ဢူး ဢိၼ်ထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း  ၸုမ်းပႃႇ တီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇပဢူဝ်း တင်း တဢၢင်း တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ NLD ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈလုမ်း NLD ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵွၼ်တႆး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်းပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႃးယဝ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းသမ်ႉ တေႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇ တီႇတဢၢင်း။ တၢင်ႇပႃႇတီႇၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၼႆဝႃႇ။ တင်းပႃႇတီႇတႄႉတေႁူပ်ႉဢမ်ႇႁူပ်ႉဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တေႁူပ်ႉသွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ၊ တႃႇၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

တူဝ်တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – တေဢၢၼ်းႁူပ်ႉ ၵူႈပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တႃႇတေႁူပ်ႉတင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇႁဝ်း တေဢုပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉငူပ်ႉငိၵၼ်ယူႇ” -ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇပဢူဝ်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇတီႈလုမ်း NLD ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်းပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ  ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇပဢူဝ်း၊ ပႃႇတီႇပလွင်ႈ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ၊   သုၼ်ႇ တူဝ်/ သုၼ်ႇလဵဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း