Tuesday, May 21, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးတီႉ

Must read

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၽွင်းသၢႆဝၼ်းၶိုၼ်ႈ “အရုဏ်ဉီးသပိတ်” ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ တီႉဢဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၶမ်ႈၼႆႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်ႉထုတ်ႉ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းဝႆႉ ၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 4  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 9 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ၵေႃႉပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း