Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူင်

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမႃးတတ်းသၢႆၾႆးၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် တတ်းၾႆးၾႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ။ ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ တေတတ်းသၢႆၾႆး တေမႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၼႆလႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵေႃႈၺႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  "ၸႂ်ႈ​​ဢေႃႈၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉႁႂ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇတေၺႃးပူတ်းမေႃႈၾႆးၼႆ။     တင်းပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉတိတ်ႉၼၼ်ႉ​​ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၼႆဢေႃႈ။" ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မေႃႈၾႆးမီး 7000 လုၵ်ႈပၢႆ​​။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း။  ထိုင်မႃးလိူၼ် July...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လူႉသုမ်းတင်းလင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင်၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၸူးၵၼ်မူတ်း။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 4 လင်။ ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 40...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်း SSPP သိုၵ်း TNLA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းRCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သေ ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈထႅင်ႈလၢႆလင်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် - ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ယေႇဢူဝ်းလႄႈ မၢၼ်ႈသႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁဵင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးႁဵင်ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သမ်ႉမီး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် - ၶူဝ်လမ် - ၼမ်ႉၸၢင် -...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵူၼ်းဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မီးၶိုင်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈသမ်ႉ မီး 2,400 ပၢႆၵူၺ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၶမ်ယူႇ ဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးတွတ်ႈၵၼ်”...

ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် မၢႆ 1 တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင် လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တီႈႁူင်းတွတ်ႈ ၶႅပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ

ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၸတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။   တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA  ၶဵင်ႈၶႅင်/ ငႃၵၼ်ဝႆႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပွတ်း မိူင်းယဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2020 မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ  ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ  ၵူဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်...

“ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ”

(တွၼ်ႈ 4) ၶၢဝ်းတၢင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၶေႃၶေႃ။ ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်လၢႆလၢႆ (တေႃႇမႃးတွၼ်ႈ -3) ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင် ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ ၼႆၼၼ်ႉၶႂ်ႈဝႃႈသင်၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ - ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ)...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ဢၢၼ်းတေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်

EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  NRPC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ပႃးၸဵမ်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/6/2020  ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းတီႈ လုမ်း NRPC ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သူၺ်ႇလီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၾၢႆႇ  NRPC မီး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ...

Latest news

- Advertisement -spot_img