Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်တေႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ဢၼ်ပဵၼ် EAO  10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုပ်း သၽႃး ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ NRPC ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ  ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 /09/2019 ။ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ။ ပိူင်လူင်တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇတူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-   “ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉသေ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 1)

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ တွၼ်ႈ (1) ၼႆႉ ဢုပ်ဢူဝ်းလွင်ႈ - ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် 21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img