Saturday, July 20, 2024

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင်

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Jao Wan Sam -ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2020 မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ  ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ  ၵူဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈၼႂ်းၵဵင်းတုင် ႁဝ်း ပီၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈၵျွင်းယဝ်ႉ။ ယွမ်းလူင်းပဵၼ်ၶိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ဝတ်ႉၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၵူႈပီ ပေႃးပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼႆ ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 250 ၵေႃႉ။ ပီၼႆႉ မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၼ်ႇတေႃးၵၼ် ၵျွင်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵျွင်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်လူႇတၢၼ်းတႄႉတႄႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်တႄႉ ၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇၼမ်  ၼႅတ်ႈလူႇတၢၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်   ဝႃႈၼႆ။  

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

လုင်းၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇပႆႇၼမ်ၼၼ်ႉ။ လူႇၽႂ် လူႇမၼ်းသေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ ႁူႉၽႂ် ႁူႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၾုင်သေ ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃး ဝတ်ႉၵျွင်းတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လိူဝ် 30 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵေႇ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ ၼွၼ်းၵျွင်း  ၼႆဝႆႉပႃးထႅင်ႈ  ။  

ၸၢႆးၵွၼ်တႆး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ – “တီႈပၢင်လူင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်းလူႇတၢၼ်း ပေႃးလႆႈ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 2-3 မူႇ၊ ဢမ်ႇၶွၼ်ႈတီႈလဵဝ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈယူႇယၢၼ်ၵၼ်ၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်းၵေႃႈ ယွမ်း  ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်း/ ပွႆးတူၼ်ႈပႅၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈပီၼႆႉ၊ ၵူႈပီတႄႉ သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်။  တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆသေ ဢမ်ႇႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇမိူၼ်ၵူႈပီ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸမ် 80 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း