Tuesday, June 18, 2024

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉ

Must read

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လွႆသၢမ်သိပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တေမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းၼႆသေ ယွၼ်းတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ ၸူး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်/ ၵႆ တႃႇတေမေးၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

Image: ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်/ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၼႂ်းပီတေမႃးၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် – ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2021 ၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေယႃႉဝတ်ႉၵဝ်ႇသေ  ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႆႈႁူမ်ႈတႃႇၼလူႇတၢၼ်းဝတ်ႉၵျွင်း ဝႃႈၼႆ။    

- Subscription -
Image: ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်/ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း

ၸၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တေယႃႉၶိုၼ်းဝတ်ႉၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈသေ တေၵေႃႇ သၢင်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇ တေႁဵတ်းၸၼ်ႉလဵဝ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝတ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵဝ်ႇၵေႇယဝ်ႉသေ သဝ်မၼ်း၊ လဵၵ်းမုင်းမၼ်း၊ ၽႃမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇ၊ ဢမ်ႇလီယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူႇၶၢမ်ႇထိုင် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၶႃႈ။  ၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မႆႉ၊ လဵၵ်း၊ လင်ၶႃး၊ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ ပုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁပ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။  

Image: ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်/ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 099 237 6672, 065 451 8633 (မၢႆၾူၼ်းထႆး) လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း