Thursday, June 20, 2024

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 2/5/2021

ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 4 လင်။ ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 40 လင် တင်းမူတ်း 44 လင်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၸုတ်ႇၽဝ်တႄႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ် မိူဝ်ႈၶဝ်ၽဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ လီသေးလၢႆဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ဢၼ်လီလွၼ်ႉ လွၼ်ႉ။ ႁိူၼ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင် ထုၵ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းမၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ RCSS တင်း TNLA, SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယွၼ်ႉၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေ ၾႆးမႆႈတႄႉ မီးဢေႇၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ် တင်ႈၸႂ် ၸုတ်ႇၽဝ်ၼႆႉ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ႁိူၼ်း ယေး ႁဝ်းၶႃႈၾႆးမႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်းမူတ်းမီးလင်ႁိူၼ်းယူႇ 112 လင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈမူတ်း။ပၢႆလိူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်သမ်ႉၺႃးၾႆးမႆႈမူတ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႉၶၢင်းၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ၼႆႉမႃး RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈယေႇ ဢူဝ်းလႄႈ မၢၼ်ႈသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၾႆးၽဝ် ပႅတ်ႈတင်းၼမ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း