Tuesday, June 25, 2024

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမႃးတတ်းသၢႆၾႆးၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

Must read

ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် တတ်းၾႆးၾႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ။

Photo SHAN-ႁၢင်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ တေတတ်းသၢႆၾႆး တေမႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၼႆလႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵေႃႈၺႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 “ၸႂ်ႈ​​ဢေႃႈၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉႁႂ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇတေၺႃးပူတ်းမေႃႈၾႆးၼႆ။     တင်းပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉတိတ်ႉၼၼ်ႉ​​ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၼႆဢေႃႈ။” ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။


ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မေႃႈၾႆးမီး 7000 လုၵ်ႈပၢႆ​​။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း။

 ထိုင်မႃးလိူၼ် July ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ  သင်ႇႁႂ်ႈသႂ်ႇၵႃႈၾႆး၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး တေတတ်းသၢႆၾႆးပႅတ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၶိုၼ်းယွတ်းယွတ်း ယႅတ်းယႅတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပႆႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၵိုတ်းမွၵ်ႈ မေႃႈၾႆး 200 လုၵ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

 ” ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႃႇ​​ၼေႃႈ ၶႂ်ႈတႄႉဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇ ​​ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇသမ်ႉၶဝ်​​တေမႃးပိၵ်ႉ။ ​​ပေႃးၵႂႃႇသႂ်ႇ​​ၵေႃႈမိူၼ်တင်းပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ယၢပ်ႇတႄႉ။” ၽူႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း။ ပႃးၸဵမ်လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်ႈမိူင်းမႃးမီးၶၢဝ်းတင်း 5 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးလၢႆး သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်သိုပ်ႇဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾၢႆး။  ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်လိူၼ် July မႃးၼႆႉ တႃႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၼ်ၸႂ်မႃး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း