Tuesday, June 25, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ – ၵုၼ်ႁဵင် – ၶူဝ်လမ် – ၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ် – လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈတႅၼ်းယူႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ် – လွႆလႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉသေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်လူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ ဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ထၢမ် ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉလႂ်မႃး၊ တေၵႂႃႇလႂ်၊ မႃးၸွမ်းၵၼ်လၢႆၵေႃႉ၊ တၢင်ႇဢီႈသင်မႃး၊ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသင်၊ ၸွင်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ပၢႆပိုတ်ႇတူၺ်းတၢင်းလင်ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။  

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် မႃးလၢႆၵေႃႉ တေၵႂႃႇ ႁဵတ်းသင် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ၵႂႃႇမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “  ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈၺႃးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင် ၊ တၢင်းၶဝ်ႈလွႆလႅမ် ၊ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၼွင်၊ တင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၺႃးပဵၼ် လၢႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸိူင်ႉၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈတင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်းၵွၼ်ႇၼႃႈပီ 2021  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈတင်းမူတ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လီ။ ပိူင်ပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မိူၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၼႃႈ 2010 ၼၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း