Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်လေႉၵၼ်တေႃႇလွင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်ၵၼ်လဵၼ်ႈလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်မႃးလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ - ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း  ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ လွင်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းတၢင်းမိုဝ်းထိုဝ် မီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီး။...

ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းလွင်းသုမ်းထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၵမ်ႉမီးၼမ်

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လိူင်ႇၼမ် ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇလွင်းသုမ်းၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ၊ ထူဝ်ႈ၊ ၾူၼ်း ၵႂႃႇၵမ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵေႃႉ၊  ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။    ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၵၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ  တင်းဝၼ်း/ ၶိုၼ်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  ၵူၼ်းမိူင်း လွင်းသုမ်းၼမ်

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း - ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်ၸွမ်း မွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶၼ်ၽႂ်း။   ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ်ၵုမ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇမႆႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တၢင်းၽႄ ၵႂႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ။...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးလိူင်ႇၼမ် ၽူႈလၵ်ႉၼမ် ပေႃႈလုၵ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းသေ  ပေႃႈလုၵ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၽၼ်းၵၼ်တၢႆၵေႃႈမီးမႃးယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပႆႇယိုတ်းၶိုၼ်းမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း (မႃႇသျႄႇလေႃး) သေတႃႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ ၶၢႆႉတီႈသေ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈသင်။...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပလိၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်း ၊  RCSS   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ်ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်း ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈသၢပ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ  မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၵူၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၸမ်လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းယၢမ်ႈလူႉၼမ်  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃး ၸမ်ထိုင်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇ ၸႂ်   တၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလူႉ။  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း    ၵူၼ်းမိူင်း/...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႇလွင်းသုမ်းၼမ်  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်  ၽွၼ်းၸႃႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပၼ်ႁႃၼႃႈ ႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022  မႃးတေႃႇထိုင် 17/6/2022 ၼႆႉ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း/ လဵင်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပီၼႆႉ ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း/ လဵင်ႉမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 တေႃႇထိုင် 1/6/2022 ၼႆႉ ပွႆးလဵင်ႉၸဝ်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်းၵၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင် တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉတႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ၊  ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ်လႄႈ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းလွင်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶၢႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼုမ်ႇ/ထဝ်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈလူႉ

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လိူင်ႇၼမ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်  2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉယင်းပႆႇဝၢႆး ၶၢႆႉပိုတ်ႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉမီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၵူႈၶမ်ႈ  ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ...

ပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ၵႂႃႇပိုတ်ႇထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်  ႁိုင်ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်/ၵေႃႉလႂ် ႁၢမ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း  ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈဝူဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း တၢင်းၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ ၸွမ်လွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၊ ပိုတ်ႇ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင်...

ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း   

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၊ ပလိၵ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းပႃးၸဵမ် ထီႇ 36 တူဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း ၸွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ...

 ပၢင်တေႃႇလွင်း ႁဵတ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ

တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်း 2022 ၼႆႉမႃး တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမေႇ (ပွၵ်ႉ 1) ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ တေႃႇလွင်းၵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈဝၼ်း။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းလူႉ

ပၢင်တေႃႇလွင်း ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလူႉ ။ ပၢင်လွင်းၼႆႉတႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ  ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႆႉ။  ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးပထၢၼ်း၊ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းလႄႈ ပွႆးၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ/ မိူင်း မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း...

တီႈမိူင်းတူၼ် မီးပၢင်လွင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022  မႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆသေတႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၵေႃႈပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img