Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တေႃႇလွင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိၵ်ႉ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆရူတ်ႉၵႃး/ ထေႃႈ လူမ်ႇၼီႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ် ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၾၢႆႇၼႃႈၵျွင်းၽြႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယူႇၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်း။   တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႅင်ႇလူင်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ယင်းပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလႄႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ပိုတ်ႇဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း - ယင်းပႆႇပိၵ်ႉၵိုတ်း ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉတီႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းၼၢႆး လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃးၼမ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇမႃး မီး 5 တီႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူး ယဵၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွင်းသုမ်း ပဵၼ်ၼီႈၼမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵမ်ႉ (ပွင်ႇ) ရူတ်ႉၵႃး ႁိူၼ်းယေး တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇလႆႈ 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးႁၢမ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈၼႆႉ မီးမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇမီးပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈသင်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်း ၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မီးၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၸႅင်ႇလႄႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းမီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶူးသွၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇလီ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်သေဢမ်ႇၵႃး ၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း   ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႆႈၸႂ် မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း။ ၵူၼ်းၼွင်မွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၢပ်ႈၵျွင်း ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း( ၵျွင်းဢူၵ်ႉ)ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇၵျွင်း။ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸဝ်ႈ 5 ပၢင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵိုတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁၼ်လီၸွမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမဵဝ်ႉမ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်း 1 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်း (လိူၼ်ႁႃႈ)...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းပွႆးလၢမ်းၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ/ ဢၵျၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်ထႅင်ႈ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ...

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၶိုၼ်းမေႃးလင်ႁႅင်း

ဝၢႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလင်ႁႅင်းမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်းလီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ၼႆႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ယၢၼ် ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၸတ်းပွႆး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၸၢမ် ၽိူၵ်ႇ လင်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁၼ်လီ။   တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇႁၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 မႃး ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းပွႆး လိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈ ၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img