Tuesday, May 21, 2024

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းပွႆးလၢမ်းၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း မၢင်ၸိူဝ်းလွင်းသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် မၢင်ၸိူဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ် ၵႃးပွင်ႇ/ ၵမ်ႉ ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈပွႆးယဝ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်းသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵႃးၵမ်ႉ/ ပွင်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵျွင်းၶမ်းတင်းၵျွင်းႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၵဵတ်ႉမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း တေမီး 48 တႅင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ၸဵမ်ၸၢႆးၸဵမ်ယိင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

“ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈ တူၺ်းႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းသုမ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူႈပၢင် ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ ယေးမၢၼ်ႈ ၵေႃႉမႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပွႆးၾိင်ႈထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီ ၸတ်းႁဵတ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးၸိူင်ႉၼႆ တီႈဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တေလိူင်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေလူႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းသင်ယဝ်ႉ။ တေမေႃၵိၼ်လဝ်ႈ သူႇယႃႈၵိၼ်ယႃႈၵၼ်မႃးသေ တေၸၢင်ႈမေႃလၵ်ႉမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ  ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈထုင်းလႄႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီၸတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶႂ်ႈတိုၵ်း သူၼ်းထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ၽွင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တေဢမ်ႇယွမ်း 6 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း