Saturday, June 15, 2024

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

တႄႇဢဝ် မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈ ၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်လႄႈ ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး/ ႁိူၼ်းယေးႁၢႆ။

ႁၢင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေတႄႇၶမ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တေမီးပၢင် ၽၢႆႉ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ၽူႈဢွၼ်ၸတ်း ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်မၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢဝ်ၽၵ်းမီႇ ၽိူၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ လိူင်ႇ ၵူဝ်ၽၵ်းမီႇၼႂ်းသူၼ်ႁၢႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈသူၼ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်းၶွင် ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ မီးပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၼႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ တေ လိူင်ႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽၵ်းမီႇၽိူဝ်ႇႁၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ၵၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 1 ၸွႆး 5,000 – 6,000 ပျႃး ၵမ်ႉမႃးႁၢႆၵႂႃႇထူင်ၼိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် သုမ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇ ၶွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်း ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွႆးၵျွင်းၵုင်းပိင်း ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုဝ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ် ယႃႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵတ်းယဵၼ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်း တေဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပွႆးလိူၼ်သီမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးမေႃႇၵိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ၵဵမ်းပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 80 ၽိုၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း