Saturday, May 25, 2024

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်း

Must read

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ/ ဢၵျၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်ထႅင်ႈ။  

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းၸွမ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈတႄႉဢေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ပဵၼ်လၢႆလမ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်လၢႆလၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပႃးလူၺ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းတီႈပွႆးသေ ႁၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈမီးၶႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉမႃး ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉၼႆႉ တေမီး 6-7 လမ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 မႃး။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းသမ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 သေ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈ ၼႆ။

“တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးတေႃႇလဵၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၽွၼ်းပၢင်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆ ပဵၼ်ပွႆးၵိၼ်ပွႆးလူႇ လီတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းသမ်ႉ ပိုတ်ႇပႃးပၢင်တေႃႇ လွင်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးပေႃႈမႄႈၵႂႃႇတေႃႇလွင်း လုၵ်ႈလၢင်းသမ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းလႄႈ မၼ်းတေပဵၼ်ဢၼ် ၸပ်းယိၼ်ႉ ၸပ်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းလီပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈလီသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းၸွမ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၽၢႆႉ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ 36 မိူင်းလူင်လႄႈ မၢၵ်ႇတႅမ်ႇသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူႈၶမ်ႈ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူး လွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸွႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း