Sunday, May 26, 2024

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၶိုၼ်းမေႃးလင်ႁႅင်း

Must read

ဝၢႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလင်ႁႅင်းမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်းလီ။

Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ၼႆႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ယၢၼ် ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလင်ႁႅင်းမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ တင်းၶိုၼ်းၽႅဝ် မိူင်းလႅင်း သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸင်ႇယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လူတ်းယွမ်းသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ်လူင်းၵူၺ်း။ ဝၢႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 18 မႃးၼႆႉ ၶဝ် ပေႃး ပိုတ်ႇသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းလင်ႁႅင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ပိူၼ်ႈၼွၼ်းလပ်းဢမ်ႇၼွၼ်းလပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8-17/3/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ/ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ယဵၼ်လူင်းၵမ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်းၼၼ်ႉ။

“ၸူဝ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သုမ်းၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ၊ ငိုၼ်း 11 သႅၼ်။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၵႂႃႇလင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႆႈသုမ်းသင်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။  

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈမီးၼမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉသေ  ဢမ်ႇႁၼ်ၸုမ်းလႂ်မူႇလႂ် မႃးႁႄႉမႃးႁၢမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

“ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႇၸုမ်းယဝ်ႉ ၶဝ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိူဝ်ႈ ၶဝ် လူဝ်ႇမႃး တူၺ်းမႃးႁၢမ်ႈ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းယင်းပႅတ်ႈဢိူဝ်ႈ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶဝ်ဝႆးၼႃႇ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၸူးၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ်ၵမ်းလဵဝ် ပေႃးမီးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁဵတ်း သင်ၶဝ် ဢမ်ႇမႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၶဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း။ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇ လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း