Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တေႃႇလွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၊ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇတီႉၺွပ်း၊ တိုၼ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇဝႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသင်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး  တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်ႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်လႄႈတင်း တီႈဝတ်ႉတေႃႇၵေႃႉၼွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးပၢင်တေႃႇလွင်း  ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။  လွင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉ/ႁၼ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင် ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းသင်...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း  ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၵူႈၶမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2-11/4/2022 ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉတသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဝႃႈၼႆ။ တႃႇႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇမႄးၵေႃႇ ၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈမိူင်းၸၢင်ၼႆသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃလွင်းတႄႇဢဝ်တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022  တီႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းမႃးႁိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်လိူဝ်ၼႆႉၵူဝ်မီးၶီႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ ၊ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း  တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၽႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊  ပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးမႃး 7 ဝၼ်း ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းလီတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈ တွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၶိုၵ်ႈယႂ်ႇလူင်...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်တေႃႇလွင်းၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇဢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်း မိူင်းၽွင်း ငမ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ဝႃႈၼႆ။  ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း  ။   ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ပိုတ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။...

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေႁဵတ်းပၢင်လွင်းလူင် 10 ဝၼ်း ၵိုၵ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2022 တေႃႇထိုင် 10/2/2022 သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ ပိုတ်ႇ ပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၵျၢင်ႉတင်းယၢမ်ႈလူႉ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပွင်ႉၶၢင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်းၼႆႉ  တင်ႈၸႂ်ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ၊ ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း၊ ဢိူင်ႇ ၵၢတ်ႇတဝ်ႇ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းယၢမ်ႈလူႉလႄႈ ၵူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးတင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၼေပၼ်ၸတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း  ၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလေႃႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img