Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း  ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၵူႈၶမ်ႈ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 2-11/4/2022 ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉတသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် တႃႇ 10 ဝၼ်း တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်း မီး 100 တူၼ်။ တီႈၼၼ်ႈမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ ပေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈ မႃးတေႃႇလွင်းၵၼ်  သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးပၢင်ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႇၵိၼ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵၼ်သေ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။

“ဝတ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇသေ ၵႆႉမႃးဝႆႈသႃယူႇတႃႇသေႇ။ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် တင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမႃးတေႃႇလွင်းၵေႃႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ပေႃးဢိပ်ႇဢီးၵၼ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်း  မိူင်းပဵင်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈပွႆးလၢမ်းသင် ၶႂ်ႈဝႃႈမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးၸွမ်းတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းသင်ၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းသင် ၵူၺ်း ၵႃႈ ထိုင်မႃးပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ပွႆးလၢမ်းသင် ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၸွမ်းတႃႇသေႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈ ဝႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၼမ်လိူင်ႇမႃး လိူဝ်ၵူႈပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း