Friday, June 14, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

Must read

ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ / ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်/ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း (မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၵဵပ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၼမ်ၵေႃႈဢဝ်ပၢႆႈ၊ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်ၵေႃႈ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၶႃႈ။ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးၵေႃႈ သိုၵ်းတႆးၵဵပ်းဢေႃႈ ။ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလွႆ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢင် ၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၶၢင် ၵဵပ်းဢေႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈယူႇလီၸႂ်သေဝၢၼ်ႈၶႃႈသင်။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ပေႃးၽူင်ႉၽိဝ်ၽိဝ်ဢေႃႈၼႆႉ”– ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း သွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃႈမႃးသိုဝ်ႉလိၼ် သိုဝ်ႉႁိူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်လၢင်းမႃးယူႇသဝ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။

“ႁႂ်ႈပေႃးပၢႆႈမႃးတင်းဝၢၼ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ ၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႄႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး။ မၢင်ဝၢၼ်ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ ။ ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆ တေယိုတ်းႁိူၼ်းယေး ၼႆလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းပၢႆႈမႃးၵေႃႈမီးယူႇဢေႃႈ။ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ” – ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼမ်သေ ၵႃႈၶၼ်တီႈလိၼ်ၼႂ်းဝဵင်သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ် 60-80 ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ် မီး မွင်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃးႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈထိုင် 200 သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး သိုၵ်း TNLA ယူႇၵေႃႈ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈ ပိူင်ပဵၼ်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သိုင်းၶၢင်  KIA တဢၢင်း TNLA  ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ၵူႈၸုမ်းၼႆႉလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉၸွႆႈၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယူႇလႄႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း