Friday, June 14, 2024

UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း

Must read

သိုၵ်း UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ၼႃႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်တႃႇႁဵတ်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS ၽွင်းၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။

Photo Credit – ၶူဝ်းၶွင် RCSS ဢၼ်လႆလူႉသုမ်းတီႈပၢင်တိုၵ်း UWSA ပွတ်းမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵမ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -

“ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉ UWSA တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း RCSS တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႃး။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ၽိူဝ်ႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈသဵင်ၵွင်ႈ ဢွၵ်ႇ 2 ၵမ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ” ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၾၢႆႇ RCSS တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ။ သုမ်းပႃးၶွင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၽွင်ႈ – ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း RCSS ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

“ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းဝႃႉတႄႇယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းဝႃႉလူႉသုမ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႃးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တၢႆၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း UWSA လႄႈ  RCSS ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃး။

ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းထႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ဝႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်လႄႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမႃးယူႇသဝ်း၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2011 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ RCSS ယင်းတိုၵ်ႉမႃးတင်ႈပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈလဵဝ်- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵမ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းသၢႆ RCSS တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈၼမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 2 ၾၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ငဝ်းလၢႆးလႅပ်ႈတေၵုမ်းလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းတူၺ်းတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ယူႇၵေႃႈ  ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်း ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။

RCSS လႄႈ UWSA  ၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တေႃႇထိုင် 2015 သေ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ဝႆႉယူ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း