Friday, July 19, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးမႃး 7 ဝၼ်း ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ။

Photo: CJ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းလီတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈ တွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၶိုၵ်ႈယႂ်ႇလူင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်း မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၢၼ်းဝႆႉတႄႉ တေပိုတ်ႇ 5 ဝၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ သဵင်လင် ပၼ်းႁႅင်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်ထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႇတႄႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်တေႁဵတ်း 5 ဝၼ်းၼႆၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵႂႃႇ 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ သိမ်းၶူဝ်းမိူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ။ ၸူဝ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းယွင်ႇၵူၼ်းမဝ်းၵေႃႈၼမ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်း ၽႅဝ်မိူင်းလႅင်း  ၵူၼ်းမႃးတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် သဵင်လင်သဵင်ႁူၼ်ႉၶူဝ် ၸိူဝ်ႉၼႆႉ မေႃးတင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း 5 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22 မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃႈၸူဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းမီးမႃး တင်ႈတႄႇ ပီမႂ်ႇၶႄႇ ၼၼ်ႉမႃးသေ  ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်မႃး။ ၵူၼ်းပႂ်ႉၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ပႂ်ႉႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၾူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ၊ ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶီႇၵႂႃႇသူၼ်သေ ၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းလီ ၼႆႉၵူၺ်း ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇမႃးပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်း ပွတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးပိုတ်ႇတီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီၼႆႉ တႄႇၵေႃႇၽွတ်ႈမႃး ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ် တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇမႃး။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/ SSA သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း