Saturday, May 25, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 15 ထိုင် 20 /3/2022

တႃႇႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇမႄးၵေႃႇ ၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈမိူင်းၸၢင်ၼႆသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃလွင်းတႄႇဢဝ်တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022  တီႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၼႆသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃးလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႆၶႃႈ။ ဢၼ်ဢွၼ်ပိုတ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းၵေႃႈ ၼမ်ဢေႃႈ။ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ လဵၼ်ႈတင်းၼမ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၶူဝ်းပလိၵ်ႈ လဵၼ်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵတ်းမိူင်းယဵၼ် ၊ ယွၼ်ႉပၢင်လွင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇ၊ ၵူဝ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမီးဢႃႇၼႃႇ ယင်းဢွၼ်ႁဵတ်း၊ ပေႃးပွႆးသၢင်ႇလွင်းၵေႃႈ ႁူႉတေ ႁဵတ်းပၢင်လွင်းၸွမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ တေမီးမႃးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေၸွမ်းမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇ”-  မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ် မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း