Thursday, July 18, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်းတီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇႁဵတ်း ၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ။ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈဝႆႉမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ တေလိူင်ႈ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ။

“ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းၵၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ တေလိူင်ႈၼမ်မႃး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တေလိူင်ႈၼမ်မႃး။ တေႃႈၼင်ႇၵႃး ၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ တႃႇႁၢႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းလီ ၼႆႉၵူၺ်း ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇမႃးပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်း ပွတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးပိုတ်ႇတီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီၼႆႉ တႄႇၵေႃႇၽွတ်ႈမႃး ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ် တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇမႃး။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/ SSA သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း