Friday, July 19, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းမႃးႁိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်းလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်လိူဝ်ၼႆႉၵူဝ်မီးၶီႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ ၊ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း  တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၽႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊  ပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းသၢႆးၽႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈ။ မီးၵူၼ်း ၵႂႃႇတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ မႆႈၸႂ်ယူႇဢေႃႈ ။ ၵူဝ်မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈႁေၶႃႈၼႄ။ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယွၼ်ႉလွင်းသုမ်းၵေႃႈမီးမႃးၼမ်ၶႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၶၢဝ်းတၢင်းမီးပၢင်လွင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး၊ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢင်တေႃႇလွင်းၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝဵင်း။  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။  သဵင်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း လင်မေႃးႁႅင်း ပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း