Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး  မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ် တႆး လႄႈ ယၢင်းလႅင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/2/2022

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၢႆတပ်ႉ 422 ၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸၢႆးဢႃယု 70 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုဝ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။  ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵႃႇၽူး(ကဖုရွာ) ၶႃႈ။ တၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်း PDF လူး ၶဝ်တေယိုဝ်းႁဵတ်းသင်။ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း၊ ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းဝီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ။   မၢၵ်ႇ ဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်း 120 မမ၊ 80 မမ လႄႈ ၵွင်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF မိူင်းပၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်။   ၸႂ်ႉၵွင်ႈ လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမီးၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶႃႈလူး။  ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇထွမ်ႇ ဢမ်ႇၸွမ်း ၶႃႈ။  ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉမူတ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ၸုမ်း PDF  တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈ။ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၸွမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း