Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းယၢမ်ႈလူႉလႄႈ ၵူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးတင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၼေပၼ်ၸတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း  ၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပၢင်ႇလေႃႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈယင်းပႆႇႁၢႆဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ သႅၼ်ဝီ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇႁဝ်းႁဵတ်းသင်လႄႈပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းသင်သေဢိတ်း။ၽွင်းၶၢဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃး ပၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူင်ႉၼႆ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ဢၵျၢင်ႉလူႉ၊ ပေႃးတေႃႇလွင်းသုမ်းယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးၽိတ်းပေႃႉမေႃးမႄးၵၼ်။  တေဢမ်ႇၼွၼ်းဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း။   တေဢွၼ်ၵၼ်သူၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆၵၼ်သဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

 ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ယင်းပႆႇႁၢႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သမ်ႉဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁၢမ်ႈၸူႉၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၼမ်၊ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵူႈဢၼ်ဢၼ်။ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ယင်းၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉမီးတင်းၼမ်။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၼႆလႄႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶႅၵ်းၼႆႉ လၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ တႃႇတေလႆႈႁဵတ်းပွႆးတေႃႇလွင်းၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆငၢႆႈ ၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ တေႃႈၼင်ႇ   ပၢင်ၶႅၵ်ႇ၊ ပၢင်သွမ်း ယင်းဢမ်ႇပၼ်ၸတ်း။ ၵူဝ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်လွင်းၼႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းသင်မႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁဵတ်း လူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉၵႂင်တႄႉတႄႉ ”-   ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢိူင်ႇပၢင်လေႃႉ သႅၼ်ဝီ

 လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ် တိတ်းတေႃႇတူၺ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇယူႇသေတႃႉ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၽွင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ၼႃႈလိၼ်ထုင်ႉ ၵျွၵ်ႉမႄး သႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉတူႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ႁူဝ်မဵၼ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ယင်းမီးပွႆးတေႃႇလွင်းယူႇ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း