Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၸတ်းပွႆး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၸၢမ် ၽိူၵ်ႇ လင်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁၼ်လီ။  

မိူဝ်ႈၽွင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ
ဝတ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းႁႃငိုၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵျွင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေသၢင်ႈၶိုၼ်းလင်မႂ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း 1 လိူၼ် တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် လႆႈငိၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ၶဝ်တေပိုတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁၼ်ၶဝ်ႁဵတ်း။ ယွၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တေမႃးလႄႈ ပႆႇႁဵတ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ လွၼ်ႇၶမ်ၾႆး တူၼ်ၼိုင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇႁဵတ်းပွႆး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေသၢင်ႈဝတ်ႉလင်မႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ဝၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ လၵ်ႉမူတ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉႁဝ်းၼႆႉ တေႃႇလိူၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ပွၵ်ႈ။ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ လၵ်ႉၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ် ၼႃႇ။ ၸူဝ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၼႆႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵေႃႈၼမ်။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်း ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ၶဝ်ပေႃးပွႆႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းမိူၼ်ဝႃႈ ၽူႈလၵ်ႉတင်း သိုၵ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉလင်မႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီ ႁဵတ်းပွႆး ပိုတ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းသေႁႃ လၢႆးႁႃမၼ်းၵေႃႈမီးၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်တေဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းသေ မႃးသၢင်ႈဝတ်ႉလင်မႂ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်သေ လူႇတၢၼ်း မၼ်းပဵၼ်ငိုၼ်းလမ် ၵူၺ်းလႄႈ။ လၢႆးလူႇၶၢမ်ႇၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ် ႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ လူႇၶၢမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၸွမ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းသုမ်ႉလူႇၶၢမ်ႇၵေႃႈ မီးယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလူႇမႃးၵေႃႈမီး မၼ်းပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ လွႆးလွႆး ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇ ဝတ်ႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ၊ ဝတ်ႉ 1500 ၊ ဝတ်ႉၵၼ်ႇတႃႇ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းထႅင်ႈ ၵေႃႈ ဝတ်ႉၸၢမ် ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း