Tuesday, June 25, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇႁၢႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 မႃး ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းပွႆး လိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး 2 ၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမႃး တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5-6 မူင်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 12 မူင်း 1 မူင်းပူၼ်ႉ ၸင်ႇတေယဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတေႃႇလွင်းသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်ႇမိူင်းမႃးၵေႃႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ တေမီးမၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ 6 ပၢင်၊ ၽၢႆႉၵိဝ်း 1 ပၢင်၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ 1 ပၢင်လႄႈ 36 မိူင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ။ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၶွင်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈမႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။

“ တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပေႃး ထိုင်လိူၼ်သီႇမူၼ်းၸိုင် တေမီးလွင်းသွမ်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼႄၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်လူး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈ ႁၢႆၼႆသေ ၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ်။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ဢွၼ် ၵၼ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉသတိယူႇတႃႇသေႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ၽၵ်းမီႇၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၢႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈၶူဝ်းသူၼ် သင်ႁၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ပေႃးမီးမႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေမီး လိူင်ႇၼမ်မႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ် လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသေဢိတ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် RCSS ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈ ပၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS တႄႉဝႃႈ လွင်ႈၶဝ်ၸတ်းပၢင်တေႃႇ လွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ၸတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃး 5 လႆႈဝၼ်း ထိုင်လိူၼ်သီႇမူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ၵိုတ်းၸိုင် တေႁွင်ႉလၢတ်ႈၶဝ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈၵွင်းမူးမေႃႇၵိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ ၵဵမ်းပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 80 ၽိုၼ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင်၊ တင်ႈၸႂ် ပိုတ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႂ်ႈမီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း ႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း