Thursday, July 18, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လၢမ်းထိုင် 2 လင်

Must read

ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၾႆးလမ်းမႆႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း။

Photo credit to Aike Naw- ႁၢင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းပၢင် လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း မႆႈ ပႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 3 ၶိူင်ႈလႄႈ ငိုၼ်းထႅင်ႈ 7 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉ ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈမႃးယွၼ်ႉသင်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းလီလီ။ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၵူၺ်း။ ၾႆးၼႆႉ မႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ တႃႇ လင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းဝႆႉ။ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းယူႇဝႆႉ 6 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေးဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 2 လင် ၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 3 ၶိူင်ႈ၊ ငိုၼ်း 7 သႅၼ်၊ တိူၵ်ႈၼမ်ႉၶႅင်၊ တိူၵ်ႈသႂ်ႇၶူဝ်း၊ ၸၢၵ်ႈသၵ်ႉၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၼ် ႁိူၼ်းလၢႆလၢႆတႄႉ ပႆႇပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 2 လင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉ ၸၼ်ႉလဵဝ် ယူႇၼႂ်းဝၢင်းလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးသိုင်ႇၾႆးတင်းလင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းသွင်လင်ၼၼ်ႉ မႆႈမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသင်။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉလႄႈ ၾႆးၼႆႉ မႆႈဝႆးၼႃႇ။ တင်းႁိုင်မၼ်း တေမႆႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉမႃး မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၾႆးၾႃႉမႃးလႄႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးပေႃးတေဢမ်ႇမႆႈၼႆႉ သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းၵဝ်ႇႁိုင်ၼႃႇဢႃးလႃး ယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈသႂ်ႇပၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်သၢႆၾႆးၵဝ်ႇၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်၊ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင် ၶဝ်ႈၽၵ်း တင်ႈၼမ်ႉမႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႂ်ႇၽိုၼ်း၊ သႂ်ႇထၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမွတ်ႇၾႆးၽိုၼ်းၾႆးထၢၼ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူင်းဝႆႉ မဵင်း ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ တေတိူဝ်းလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း