Thursday, July 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) တွၼ်ႈ တႃႇ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) သေ မႃးၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈသေ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵႂႃႇ 3 သူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁွတ်ႈမႃးထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 သေ မႃးၵိင်းတီႈ ထၢတ်ႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ။ ၸဝ်ႈတေမႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈလႆႈသင်ႇတၵ်ႉၵႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၵွၼ်ႇၸဝ်ႈတေၶဝ်ႈ ထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ။ ထၢတ်ႈ 3 သူႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ထၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး၊ ထၢတ်ႈလွႆမွၼ်ႈၸၢင်ႉ၊ ထၢတ်ႈမွၼ်ႈပၢင်ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းတၢင်းၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းပၢင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/2/2023 ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းယွင်းသေ တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းယု – မိူင်းလႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင် မိူင်း ယွင်း ၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၸင်ႇယေႃးမုၼ် ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းၽျၢၵ်ႇ – ၵဵင်းတုင်သေ ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ တေမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလႃးၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း